SERVICIUL VÂRSTNICI

Municipiul Baia Mare a inițiat un proces participativ de identificare a nevoilor grupurilor vulnerabile, printre care se numără și persoanele de vârsta a treia, pentru promovarea celor mai bune soluții de îmbunătățire a calității vieții acestora și de incluziune socială.

La nivel de municipiu s-au realizat o serie de analize sociale, care au scos în evidență nevoia unor centre comunitare de cartier, pentru furnizarea unei game multiple de servicii sociale: beneficii sociale, servicii primare, dar și specializate, facilitare comunitară și dezvoltarea cadrului de cooperare partenerial.

Ca urmare, Municipiul Baia Mare, prin Serviciul Public Asistență Socială, a inițiat organizarea unei rețele de centre comunitare de cartier, care va conduce la facilitarea accesului vârstnicilor la servicii sociale, dar și îmbunătățirea sistemului de furnizare de servicii către seniorii municipiului. Prin aceasta rețea se urmărim să oferim o acesibilitate crescută la aceste centre pentru seniorii băimăreni, care vor avea centre sociale în toate cartierele în care locuiesc. Totodată, dorim să dezvoltăm alte activități complementare, de implicare a persoanelor vârstnice în viața comunității prin acțiuni de voluntariat.

Planul de Acțiune Socială al SPAS Baia Mare, pune accentul pe nevoia de reabilitare, modernizare, extindere a rețelei de infrastructură socială locală, în special în zonele/ cartierele marginașe și trecerea de la furnizarea de servicii specializate la furnizarea  de servicii integrate (primare, specializate și de facilitare comunitară), transformând Centrele Sociale în Centre Comunitare de cartier.

Servicii pentru vârstnici:

  • Socializare și petrecerea timpului liber;
  • Consiliere juridică;
  • Suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică;
  • Consiliere socială;
  • Activități socio-medicale;
  • Alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate.