Salariul asistentului personal al persoanei încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal

CADRUL LEGAL: Legea 285/2010 cu modificările şi completările ulterioare, Legea 53/2003

BENEFICIARI: copii, adulţi încadraţi în grad de handicap grav cu asistent personal

ACTE NECESARE:

  • Copie acte identitate bolnav, asistent personal
  • Certificat de căsătorie
  • Carte de muncă
  • Talon medical- parafat şi ştampilat
  • Cazier judiciar
  • Acte de studii
  • decizie pensionare bolnav, asistent personal
  • Certificatul de încadrare în grad de handicap
  • Copie act medical ce conţine diagnosticul
  • 2 dosare plic

Ancheta socială se efectuează la domiciliul persoanei bolnave/asistentului personal

Termenul de efectuare al anchetei sociale este de 30 de zile.

Comments are closed.