Asistență educațională și educație remedială cu programe “Școală după școală” și educație de tip “ A doua șansă” pentru prevenirea și corectarea abandonului școlar la elevi și diversificarea serviciilor pentru părinți/tutori în zone foste industrializate și în mediul rural. EDU_ 2R POSDRU/181/2.2/S/151574