Proiect Phoenix

MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA CENTRULUI SOCIAL PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI «PHOENIX» BAIA MARE

 1. Număr referinţă: NV/1/1.1/PDU/1/3/16.03.2010 ; cod SMIS 18151
 2. Contract nr. 2170/29.08.2011
 3. Sursă de Finanțare: Programul Operaţional Regional 2007-2013
 4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice

centrul-phoenix-2

centrul-phoenix-3

CENTRULUI SOCIAL PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI «PHOENIX» BAIA MARE

CONTACT BENEFICIAR:

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare Baia Mare, str. Gheorghe Şincai , nr. 37, jud. Maramureş

Tel: 0262/211001, Fax: 0262/212332,

Web: www.baiamare.ro

PERIOADA DE IMPLEMENTARE :  30 august 2011 – 30 mai 2014.

OBIECTIVE

 • Obiectivul general al acestui proiect, reprezintă creşterea calităţii vieţii în arealul supus intervențiilor de regenerare urbană (Cartierul Vasile Alecsandri din municipiul Baia Mare) prin reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructuri sociale, adaptate furnizării de servicii integrate de asistența socială populației arondate și grupului social defavorizat țintă.
 • Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 1. Modernizarea si extinderea clădirii centrului social multifuncțional.
 2. Echiparea adecvată furnizării serviciilor integrate de asistență socială.
 3. Încadrarea tuturor procedurilor managementului proiectului în standardele impuse de finanțator prin contractul de finanțare și alte documente metodologice.

REZULTATE

 • Principalele rezultate ale proiectului sunt urmatoarele:
 1. Servicii de igienă corporală acordate;
 2. Servicii sociale primare, de informare, consiliere personală și familială, reprezentare, mediere furnizate;
 3. Servicii sociale specializate – proceduri terapeutice acordate persoanelor cu dizabilități
 4. Servicii sociale primare acordate (evenimente sociale, dezbateri publice, etc.), servicii sociale specializate (kinetoterapie, alte activități sociale);
 5. Servicii administrative, activități tehnice profesionale, managementul centrului și al activitatilor;
 6. Servicii de dezvoltare socială, construcția parteneriatelor, acordate;
 7. Servicii sociale specializate acordate: activități educaționale, ocupaționale (grădinărit), recreaționale, evenimente sociale organizate.

 INDICATORI TEHNICI

 • Principalii indicatori tehnici rezultați din implementarea proiectului sunt:
Suprafața totală
 • 489,35 mp – suprafata utila;
 • 575,70 mp – suprf. desf;
 • 300,60 mp – suprf. construita.
Servicii sociale specializate:40 pers perm – direct/ zi60 temp indirect/ ziServicii sociale primare: 100 pers/ luna Nr. total de beneficiari/ zi:  ~ 100 (grup tinta – persoane cu dizabilitati) perioade mari de furnizare a serviciilor centrului grupului tinta nr beneficiarilor / zi = nr. beneficiarilor/luna.Nr. total de beneficiari/ zi ~ 100 (grup tinta – populatia zonei)

Principalii indicatori economico-financiari ai proiectului sunt:

SURSE DE FINANTARE ALE PROIECTULUI:

Nr. crt. Surse de finanţare   Valoare(RON)
I. Valoarea totală a proiectului, din care: = 2.550.912,69
I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului = 333.754,00 
I.b. Valoarea eligibilă a proiectului = 1.762.307,45
I.c. TVA = 454.851,24
II. Contribuţia proprie în proiect, din care: = 369.000,15
II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile = 35.246,15
II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile = 333.754,00
III TVA = 454.851,24
IV Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată = 1.727.061,30

 GRUPUL TINTA:

- persoanele cu dizabilități (grup țintă primar al serviciilor sociale specializate ale centrului) și orice potențial beneficiar al servciilor de asistență socială din zonă arondată centrului (vestul cartierului Vasile Alecsandri, sudul muncipiului Baia Mare): persoane, familii sărace (sub venitul minim garantat, copii, femei, vârstnici).