Indemnizaţie pentru creşterea copilului – stimulent lunar

CADRUL LEGAL: OUG 111/2010, OUG 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, au fost elevi/ studenti la cursuri de zi, persoane încadrate în grad de handicap

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip – Atenţie - Opţiunea selectată iniţial şi anume un an, doi ani, trei ani (copil cu dizabilitate) nu poate fi modificată ulterior şi va fi valabilă pe întreaga perioadă – descarcați cererea
 • Stagiul de cotizare (inclusiv luna naşterii copilului) – de la Casa de pensii (Hortensiei 1A)
 • Anexa nr.2 – completată de către angajator
 • Copie după ultima foaie de boală
 • Copia cererii de aprobare a concediului pentru îngrijirea copilului până la 2 (3) ani, înregistrată, aprobată de angajator şi semnată pentru conformitate
 • Dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate
 • Dispoziţia de suspendare a contractului de muncă pentru perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani în cazil copilului cu handicap
 • Fişa fiscală aparţinând solicitantului (dacă este cazul)
 • Original şi copii Xerox ale următoarelor acte:
 • Livretul de familie, actele de identitate ale părinţilor, certificatul de naştere al copilului/ copiilor pentru care se solicită indemnizaţia
 • Extras de cont
 • Certificat de căsătorie
 • Certificatul de încadrare într-un grad de handicap dacă este cazul
 • Alte acte solicitate, după caz, de salariaţii Serviciului Beneficii Sociale (anchetă socială, adeverinţă medic de familie, declaraţie notarială )
 • Un dosar plic.

Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie creştere copil şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou.

Dacă persoana aflată în concediu pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului.

Începand cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată unuia dintre părinți care nu a solicitat acest drept. Prin urmare, indiferent de situaţie, părintele care se află în concediu pentru creşterea copilului sau stimulent de inserţie, cu excepţia cazurilor pentru care aplicabilitatea art. 11 din O.U.G. 111/2010 nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă este de indemnizaţie sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu.

Noua reglementare se aplică pentru copiii născuţi după 1 martie 2012 aceasta fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinţi.

Comments are closed.