Anchetă Socială în vederea încadrării în grad de handicap adulți

CADRUL LEGAL: Legea 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: adulţi încadraţi în grad de handicap

ACTE NECESARE: 

  • Scrisoare medicală/referat medic specialist – nu mai vechi de 3 luni
  • Scrisoare medicală medic familie (Numele medicului de familie, adresa şi nr. de telefon de la cabinet)
  • Actele de identitate ale tuturor persoanelor care locuiesc cu persoana cu handicap, inclusiv al persoanei bolnave
  • Buletinele de identitate ale tuturor copiilor pe care îi are persoana cu handicap, chiar dacă aceștia nu mai locuiesc cu persoana bolnavă.
  • Adeverinţele de venit ale tuturor persoanelor care locuiesc cu persoana cu handicap, inclusiv a persoanei cu handicap
  • Certificatul de handicap (unde este cazul)

Ancheta socială se efectuează în prezenţa persoanei bolnave (excepţie fac persoanele nedeplasabile în baza scrisorii medicale de la medicul de familie)

Termenul de efectuare al anchetei sociale este de 30 de zile.

Comments are closed.