Documente

Serviciul Public Asistență Socială:

 

 

Centre sociale:

1. Centrul social multifuncțional ”RIVULUS PUERIS”

2. Centrul de zi pentru vârstnici “CASPEV”

3. Centrul social „REGINA MARIA”

4. Centrul social comunitar “ROMANII”

5. Centrul de zi pentru copii și tineri cu nevoi speciale ”LUCHIAN”

6. Centrul social multifuncțional tip azil de noapte

7. Cantina de ajutor social I

8. Cantina de ajutor social II

9. Creșe

Beneficii sociale:

1. Alocația de stat pentru copii

2. Alocație pentru susținerea familiei

3. Indemnizație pentru creșterea copilului

4. Locuințe sociale