Centrul Social “ȘANSA MEA”

Centrul Social “SANSA MEA” este o structură  fără personalitate juridică în cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare prin intermediul căruia se  acordă servicii specializate adresate tinerilor care au parasit sistemul de protectie, cu domiciliul în Municipiul Baia  Mare, având sediul pe str. Dacia nr.1.

Centrul Social “SANSA MEA” are ca obiect de activitate acordarea, de servicii sociale specializate, în scopul realizarii deprinderilor de viata independenta, prevenirii şi susţinerii integrării sociale şi profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, precum şi implementarea politicilor şi programelor de asistenţă socială destinate asigurării dreptului acestora la o viaţă independentă şi demnă conform cu standardele generale de calitate şi ţintit nevoilor specifice şi reale ale fiecărei persoane asistate.

Serviciile sociale furnizate in cadrul Centrului sunt:

Categorii de beneficiari:

  • Tineri cu varsta de peste 18 ani ce au parasit sistemul de protectie al copilului si pentru care nu s-a putut realiza reintegrarea sociala

Modalitatea de referire a beneficiarilor:

  • Prin solicitare directa la Serviciul Ocrotire Copil si Familie
  • Prin solicitare din partea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
  • Prin solicitarea altor cetateni ce cunosc astfel de cazuri

Modalitate primire beneficiari

In  Centrul Tranzit femeile victime ale violentei domestice au acces la serviciile centrului prin urmatoarele modalitati:

-prin prezentarea  lor la sediul adapostului urmand a se face evaluarea psihosociala a cazului.

-prin orientare a victimelor violentei de catre serviciul de primire urgente.

-insotite de catre organele de politie.

- orientate de catre alte institutii care intra in contact cu respectivele victime ale violentei domestice.

In Centrul Sansa Mea  tinerii,  care au parasit sistemul de protectie acceseaza serviciile de gazduire si dezvoltare a abilitatilor de viata independenta  prin orientare de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sau prin prezentare directa la sediul SPAS, str. Dacia nr.1 sau B-dul republicii nr. 70/A.

Serviciile de prevenire a separarii copilului de familie si prevenire a situatiilor de risc social sunt accesate prin prezentare directa a beneficiarilor la sediul SPAS, B-dul Republicii nr. 70/A, prin solicitare in scris care se depune la sediul SPAS din str. Dacia nr. 1 sau la sediul serviciului Copil Familie si Persoane cu Dizabilitati situat in B-dul republicii nr. 70/A. Totodata beneficiarii acestor servicii sunt orientati de in mod direct sau prin solicitare scrisa de catre alte institutii si organizatii private autorizate.