CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL ”RIVULUS PUERIS”

Centrul Multifuncțional “Rivulus Pueris” asigura servicii sociale integrate persoanelor vulnerabile, vârstnicilor, tinerilor și copiilor, indiferent de naționalitate, sex, rasă, religie, care doresc să beneficieze de asistență socială.
Alegerea celor două grupuri de vârstă vizează crearea unei punți între generații, prin valorificarea experienței vârstnicilor în beneficiul tinerilor. În cadrul Centrul Rivulus Pueris se promovează și voluntariatul, ca solutie de implicare a vârstnicilor în viața comunității din cartierul cu cea mai mare populație de vârsta a treia (Cartierul Săsar).

Obiectivele specifice:

Furnizarea de servicii sociale primare:

- Derularea activităților educaționale informale, cultural – sportive, joacă și recreere, organizarea evenimentelor sociale individuale și de grup;
– Dezvoltarea abilităților sociale de bază si a deprinderilor de viață: comunicare; socializare – integrare în grup;
– Informare, orientare în viață/carieră, consiliere și educație profesională; dezvoltarea abilităților de negociere pe piața forței de muncă, integrarea în echipe de muncă;
– Dezvoltarea spiritului antreprenorial si promovarea economiei sociale.

Acordarea Serviciilor Sociale Specializate:

- Educație pentru sănătate – igienă corporală
– Planificare familială
– Consiliere antidrog
– Servicii educaționale non-formale/informale adaptate nevoilor specifice; educație profesională non-formală în meserii specifice, adaptate profilului socio-cultural al grupului țintă
– Servicii de consiliere psihologică

Servicii medicale și de educație pentru sănătate:

- Consult medical general
– Consiliere si tratament de specialitate