CENTRUL SOCIAL PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI «PHOENIX» BAIA MARE

Centrului Social “Phoenix” situat în localitatea Baia Mare, pe strada Grănicerilor nr. 118, are misiunea de a contribui la creșterea calității vieții în zona intervențiilor de regenerare urbană (Cartierul Vasile Alecsandri) prin reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii sociale, adaptate furnizării serviciilor integrate de asistență socială destinate populației arondate și grupurilor sociale defavorizate.

Obiectivele specifice:

- Furnizarea serviciilor socio-medicale integrate, care să răspundă atât nevoilor de recuperare medicală cât și nevoilor sociale
– Furnizarea serviciilor sociale primare grupurilor vulnerabile din cartierul Vasile Alecsandri
– Asigurarea în cadrul centrelor de zi a standardelor de calitate minime obligatorii în domeniul serviciilor sociale, furnizate persoanelor cu dizabilități

Pentru mai multe detalii vizitați pagina oficială a proiectului: http://phoenix.spasbm.ro/