CENTRUL DE ZI PENTRU COPII ȘI TINERI CU NEVOI SPECIALE ”LUCHIAN”

Centrul de Zi ”LUCHIAN” aparține Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare – compartimentul Ocrotire copil, familie și persoane cu dizabilități.

Are ca scop oferirea de servicii de recuperare și îngrijire în timpul zilei pentru copii și tineri cu nevoi speciale.

Ce puteți aștepta de la noi?

 • Evaluare care include intervenția timpurie bazată pe nevoile individuale ale copilului/tânărului și familiei acestuia.
 • Un serviciu flexibil și receptiv, care se angajează să lucreze în parteneriat cu părinții copiiilor/tinerilor și cu alte instituții.
 • Informații de înaltă calitate și sprijin, ocazie favorabilă pentru a alcătui un plan personalizat care să întâmpine nevoile copilului/tânărului și a familiei acestuia.

 Cum poate fi îndrumat un copil/tânăr spre servicul nostru?

 • de către alte compartimente ale SPAS
 • de către alte instituții (Spital Județean, Protecția Copilului) și ONG-uri
 • la recomandarea altor specialiști
 • părinții/aparținătorii legali pot contacta direct echipa Centrului de Zi pentru informații detaliate

Echipa centrului este formată din:

 • asistent social
 • psiholog
 • logoped
 • educatori
 • kinetoterapeuți
 • infirmieră
 • bucătar
 • administrator
 • șofer

Cum procedăm când un copil/tânăr este îndrumat spre noi?

Toate cererile sunt discutate în cadrul întâlnirilor echipei; în baza evaluării făcute, copilul/tânărul va fi inclus în programul de recuperare al centrului sau îndrumat spre alți furnizori de servicii de recuperare din oraș.

Ce oferim:

 • consiliere socială (informare, sprijin, asistența familiei)
 • activități specializate în vederea integrării și reintegrării sociale
 • consiliere psihologică (individuală, de grup, familială)
 • logopedie
 • socializare
 • ludoterapie
 • stimulare multisenzorială
 • dezvoltarea deprinderilor de trai independent
 • educație psihomotrică
 • abilități manuale
 • suport în pregătirea lecțiilor pentru copiii școlarizați
 • kinetoterapie individuală și de grup
 • dezvoltarea simțului kinestezic
 • prevenirea deformațiilor de diverse etiologii
 • ieșiri în parc
 • excursii
 • masă
 • transport

Procedură admitere în centru

Potențialii beneficiari ai Centrului de Zi pot fi îndrumaţi de Serviciul de Evaluare Complexă (SEC) sau  familia/reprezentantul legal poate solicita înscrierea.

Criterii de selecţie:

 • încadrarea în grad de handicap
 • recomandare de la medicul specialist

Primul pas este completarea de către reprezentantul legal a unei cereri de înscriere (formular tipizat), tot atunci aducându-i-se la cunoştinţă actele necesare întocmirii dosarului social:

 • Certificat de încadrare în grad de handicap/recomandare medic specialist
 • Înştiinţare
 • Planul de servicii de la SEC
 • Copie după certificatul de naştere al beneficiarului
 • Copie după certificatul de naştere al fraţilor/surorilor beneficiarului
 • Copie acte de identitate ale tuturor persoanelor care locuiesc la aceeaşi adresă
 • Adeverinţe de venit ale persoanelor de la aceeaşi adresă
 • Mandate poştale indemnizaţii/alocaţii
 • Certificat medical de la medicul specialist (diagnostic )
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste posibilitatea frecventării colectivităţii
 • Fişă medicală sintetică de la medicul de familie
 • Analize medicale ( exudat nasofaringian, examen coproparazitar)
 • Ancheta socială de la primărie dacă domiciliul nu este în Baia Mare.

Pe parcursul a 15 zile beneficiarul este inclus într-un program de acomodare și este evaluat de întreaga echipă. Însotit de parinte , copilul este preluat de educatorul specializat din cadrul Centrului de Zi , face cunoștință cu personalul cu care va lucra , cu copiii din Centrul de Zi  și i se va prezenta  unitatea . Se întocmește, pentru  fiecare copil, un program cu activitățile concrete de care va beneficia.

Documente consultative