Centrul de Educatie Timpurie “Curcubeu”

curcubeu-ministru

Centrul de Educație Timpurie Curcubeu acordă servicii integrate unui număr de 40 de familii cu copii. Mai exact, este vorba despre servicii educaționale pentru 40 de copii, din care 10 de etnie romă și pentru 40 de părinți/reprezentanți legali ai copiilor din centru. Aceștia din urmă vor beneficia de asistare psihologică și socială a familiei, dezvoltarea abilităților parentale și instruire în armonizarea vieții de familie cu cea profesională, respectiv de informare, consiliere, orientare pentru integrarea pe piața muncii, în special a femeilor.

Obiectivul principal al proiectului este promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și de gen la nivelul Regiunii Nord-Vest prin promovarea perspectivei de gen în viața socială și prin dezvoltarea de noi servicii complementare.

Obiective specifice:

- Facilitarea accesului familiilor vulnerabile social la servicii, pentru armonizarea vieții de familie cu viața profesională
– Creșterea nivelului de informare și sensibilizare a comunității cu privire la aspecte legate de egalitatea de gen și avantajele participării femeilor pe piața muncii.

curcubeu-2