CANTINA DE AJUTOR SOCIAL I

Cantinele de ajutor social sunt unitati publice de asistenta sociala, cu personalitate juridica, care functioneaza in subordinea consiliilor locale si isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor legii 208 din 15 decembrie 1997.

Cantinele de ajutor social presteaza servicii sociale gratuite sau contra cost ( plata 30 %) persoanelor  de risc social.

In prezent in municipiul Baia Mare functioneaza doua cantine de ajutor social:Cantina Nr. 1 cu o capacitate de 102 locuri de pe Str. 1 Martie  si Cantina Nr.2 de pe Str. Vasile Alecsandri 70B, care functioneaza in cadrul Centrului Multifunctional Azil de Noapte, cu capacitatea de 250 locuri.

Persoanele care pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social sunt:

a)copiii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al caror venit mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului net lunar (sub 108 lei), pe o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului  social;

b)tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 de ani, respective de 26 de ani in cazul care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla in situatia prevazuta anterior;

c)persoanele care beneficiaza de ajutor social sau de alte ajutoare banesti acordate in conditiile legii si al caror venit este pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;

d)pensionarii;

e)persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflateintr-una dintre urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;

f)invalizii si bolnavii cronici;

g)orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri.

Cantinele de ajutor social presteaza, dupa caz, urmatoarele servicii sociale persoanelor indreptatite:

a)pregatirea si servirea unei mese zilnice (de luni pana vineri, intre orele 12.30-14.00), in cuantum de 6 lei pentru o persona, iar vineri se distribuie hrana rece pentru sambata si duminica;

c)persoanelor/asistatilor cantinei de ajutor social care sunt dependent de domiciliu(bolnavi, varstnici, nedeplasabili), hrana li se distribuie  gratuit la domiciliu.

Serviciile sociale prestate de catre cantina de ajutor social sunt gratuite pentru persoanele care nu au venituri sau ale caror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social. Persoanele care realizeaza venituri mai mari decat venitul net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului  social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contributii de 30 % din venitul pe persoana, fara a depasi costul meselor servite, calculate pe aceeasi perioada.

Beneficiarii cantinei de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe baza de ancheta sociala potrivit dispozitiei primarului.

Pentru a beneficia de serviciile cantinei de ajutor social persoana in cauza trebuie sa faca un dosar care cuprinde:

  • cerere tip (pentru aprobarea cantinei de ajutor social pe o perioada de 3 luni)
  • copie dupa bultetinul titularului
  • copie dupa buletinul sotului/iei
  • copie certificat casatorie/ divort/ deces
  • copie cerificatele de nastere sau buletinele copiilor
  • adeverinte medicale
  • adeverinte scolare
  • adeverinte de venit

Dupa ce se intocmeste dosarul un asistent social merge la domiciliul persoanei respective pentru a face ancheta sociala, din dosar observam datele familiei, dar trebuie sa vedem si conditiile in care acestia isi duc viata de zi cu zi. Ancheta sociala este un formular care se adauga la dosar pentru aprobarea cantinei de ajutor social.  Consiliere prin asistenta sociala.

Procedura de acceptare la cantină

Activitatea cantinelor de ajutor social se desfasoara pe baza legii 208/1997, privind Cantina de Ajutor Social si sunt unitati infiintate in vederea combaterii marginalizarii si saraciei din zona Cartierului Ferneziu si a celorlalte zone caracterizate cu mari probleme sociale din municipiul Baia Mare.

Depunerea actelor se face la sediul Cantinei de Ajutor social Baia Mare, Str. 1 Martie .

Program cu publicul: luni- vineri intre orele 12:30- 14:00.

Documente consultative