CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL TIP AZIL DE NOAPTE

Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate: activitatea acestui serviciu se desfășoară în baza dispozițiilor Legii 292/2011 – legea asistenței sociale, având următoarele atribuții:

1. Găzduire și hrană: se acordă servicii de găzduire în spații special amenajate. În cadrul adăpostului există 7 camere cu 8 paturi, 1 cameră cu 4 paturi și 4 grupuri sanitare, acestea având toate dotările necesare. După intrarea în adăpost a clienților se realizează igiena personală în cele 4 grupuri sanitare, după care se servește hrana. Adăpostul dispune de spații suficiente pentru pregătirea, păstrarea și servirea hranei, care sunt dotate cu mobilier corespunzator, ușor de igienizat și cu instalațiile și aparatura necesară pentru pregătirea, depozitarea, răcirea și congelarea hranei, precum și pentru igienizarea alimentelor și veselei.

2. Consiliere în vederea accesării tuturor formelor de protecție socială de care ar putea beneficia conform legii (masă la cantină, ajutor social, locuință socială sau identificarea unor resurse pentru inchirierea unor locuințe, etc.);

a. asistență juridico-administrativă; aceasta se realizează cu colaborarea activă a clientului în functie de gradul său de autonomie. Asistentul social analizează situatia administrativă a clientului, îl informează despre drepturile și obligațiile sale, îi explică natura documentelor administrative de care are nevoie (acte de stare civilă, adeverințe, certificate, atestate), îi explică procedurile administrative, îl ajută pe client să își administreze documentele și îl orientează spre servicii specializate.

b. asistență pentru obținerea prestațiilor (beneficii în bani: alocații, venitul minim garantat, alte ajutoare financiare): asistentul social informează clientul despre drepturile lui, verifică/analizează resursele acestuia, împreună cu clientul face demersurile necesare pentru obținerea de către acesta a prestațiilor acordate conform legii.

c. acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuințe: asistentul social evaluează dificultățile clientului, gradul de urgentă al situației sale, îl informează pe client asupra drepturilor și obligatiilor sale, asupra demersurilor pe care trebuie să le realizeze, asupra procedurilor necesare, pregătește clientul pentru cazul în care este nevoie de schimbarea cadrului sau de viata.

d. susținerea demersurilor de (re)integrare profesională: asistentul social ține seama de așteptările și opiniile clientului, evaluează situația clientului din punct de vedere școlar și profesional, identifică instituțiile la care poate apela clientul, sprijină accesul la structuri de învatamânt și cursuri de formare profesională, îl acompaniază pe client în demersurile sale.

e. asistarea mamelor în demersurile lor pentru a beneficia de serviciile Centrului Maternal: asistentul social evaluează situația familiei, o informează asupra sprijinului care îi poate fi acordat, intermediază relația familiei cu instituțiile, autorități, servicii pentru mamă și copil, dezvoltarea unei rețele de sprijin comunitar pentru părinți și copii; consiliază familia asupra modalităților concrete de sprijinire a tinerelor mame (în special a celor cu depresie post-partum): evitarea exercitării unor presiuni inutile și a culpabilizării de către familie, împarțirea între membrii familiei a sarcinilor zilnice de îngrijire a copilului, încurajarea mamei.

f. asistarea clienților cu dificultăți psiho-sociale, persoane cu probleme psihologice, de comportament, dependente de alcool, droguri, supuse abuzurilor din partea unor persoane, clienții în risc de marginalizare socială: asistentul social împreună cu psihologul evaluează gradul în care relațiile interpersonale sau izolarea perturbă viata clientului, realizează întrevederi de tip psiho-social (ascultă, susține, sprijină clientul în dezvoltarea de competențe sociale), transmite informații asupra gravității stării clientului, informează clientul asupra drepturilor și posibilităților de sprijin precum și a instituțiilor competente, consiliază clientul în raport cu situația sa actuală, face un inventar al resurselor posibile pentru client, realizează împreună cu clientul un proiect de schimbare a situației sale de viață, identifică obstacolele care pot împiedica schimbarea, îl susține în situații de criză, propune resurse terapeutice.

3. Ingrijiri medicale

Adăpostul de noapte asigură condițiile necesare pentru identificarea și evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoționale și de sănătate ale fiecărui client, măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi,  precum și pentru asigurarea igienei personale, supravegherea și menținerea stării de sănătate.

Clienții beneficiază de servicii medicale, sau alte servicii de sprijin și promovare a sănătății, au o stare generală bună și sunt educați în spiritul unui mod de viață sănătos.

Procedură de acceptare în centru

Aceasta unitate ofera servicii de gazduire si servicii sociale cu caracter primar pentru persoanele fara adapost si are ca obiective combaterea excluziunii sociale, prevenirea excluziunii sociale și asigurarea protecției sociale pentru persoanele fără adăpost.

Poate beneficia de serviciile CSM tip Azil de Noapte:

  • Comunitatea defavorizată din Municipiul Baia Mare reprezentată de cetățenii care nu au locuință, iar cetățenii fără locuință care provin din alte localități vor beneficia pe o perioada de cel mult 7 zile, după care, dacă vor să beneficieze în continuare de serviciile centrului, vor trebui să achite o taxă de 12 lei pe noapte, conform Hotarârii 415/2012, Art.1(2).

Procesul de primire în cadrul centrului:

  • persoana in cauza poate solicita serviciile din cadrul adapostului scris, completand o cerere tipizata
  • solicitarile pot proveni și de la alte instituții: DGASPC, Unitatea Primire Urgență, Poliția, AJOFM, unde se incheie un proces verbal de predare-primire;
  • solicitantul trebuie să prezinte personalului din cadrul CSM tip Azil de Noapte CI, CIP ( carte de identitate provizorie), sau după caz CN (certificat de naștere)
  • se încheie un contract între beneficiar și reprezentantul furnizorului de servicii, pe o durata de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire in functie de caz;
  • se întocmeste fișa de deschidere caz prin care i se iau primele date și un scurt istoric cu privire la viata și familia acestuia;
  • se întocmește o fișa de evaluare inițiala pentru a afla mai multe detalii cu privire la starea beneficiarului și cauza pentru care acesta a ajuns în strada;
  • se întocmeste o fișă de consiliere sociala de catre asistentul social/psiholog prin care este urmarită activitatea beneficiarului pe o anumita perioada de timp;
  • se completează o fisa de intrevedere prin care este urmarita evolutia/ progresul beneficiarului din prima zi cand a beneficiat de serviciile adapostului;
  • în cazul în care beneficiarul este adus de catre Poliția Locală/ Municipală si refuză serviciile acesta din urmă trebuie să completeze o notă informativă prin care refuză serviciile Adăpostului;

Pe durata șederii în centru asistații vor beneficia de găzduire, hrană(doua mese pe zi), igienizare corporală și a îmbrăcămintei, consiliere în vederea accesării tuturor formelor de protectie socială de care ar putea beneficia conform legii, consiliere socială, consiliere psihologică, identificarea unor posibilități de inserție socio-profesională a beneficiarilor, medierea relațiilor interumane între beneficiari, medierea relațiilor beneficiarilor cu instituțiile ce oferă servicii de asistență sociala/O.N.G.-uri.

Centrul Social Multifuncțional tip Azil de Noapte, str. Vasile Alecsandri, nr. 70B, tel. 0262-278073.

 Program asistați CSM Azil de Noapte: 18:00-08:00.

Documente consultative