Category Archives: Beneficii sociale

Venitul minim garantat

CADRUL LEGAL: Legea 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare BENEFICIARI: persoane singure/familii care nu au venituri sau au venituri sub venitul minim garantat: 142 lei pentru 1 persoană, 255 lei pentru 2 pers., 357 pt. 3 pers., 442 lei pt 4 pers., 527 lei pt. 5 pers…; ACTE NECESARE (în copie):

Adeverinţa – URBIS

CADRUL LEGAL: C.L. 6/2012, BENEFICIARI:
  • Persoanele cu handicap grav şi accentuat
  • Însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora
  • Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav
  • Însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora
ACTE NECESARE:
  • Copie buletin de identitate al persoanei cu grad de handicap
  • DETALII

Indemnizaţia lunară-grad de handicap grav cu asistent personal

CADRUL LEGAL: Legea 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare BENEFICIARI: copii, adulţi încadraţi în grad de handicap grav cu asistent personal ACTE NECESARE:
  • Copie acte identitate bolnav
  • Cupon pensie+decizie pensionare bolnav
  • Certificatul de încadrare în grad de handicap -2copii
  • Copie actele de identitate ale tuturor persoanelor care...
DETALII