Ancheta socială în vederea încadrării în grad de handicap copil

CADRUL LEGAL: Legea 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: copii încadraţi în grad de handicap

ACTE NECESARE:

  • Scrisoare medicală/ referat medic specialist
  • Fișa medicală de la medicul de familie
  • Traseul educațional
  • Actele de identitate ale tuturor persoanelor care locuiesc cu minorul, inclusiv a copilului bolnav.
  • Adeverinţele de venit ale tuturor persoanelor care locuiesc cu persoana cu handicap

Prezenţa minorului este obligatorieexcepţie fac copiii sub 2 doi ani  şi cei care prezintă adeverinţă de la medicul de familie care  atestă faptul că sunt nedeplasabili.

Termenul de efectuare al anchetei sociale este de 30 de zile.

Comments are closed.