Alocația de stat pentru copii

CADRUL LEGAL: Legea 61/1993 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: copii în vârstă de până la 18 ani(peste 18 ani, elevi la cursuri de zi)

ACTE NECESARE:

  • Cerere tip – descarcați cererea
  • Livret de familie –  original și copie
  • Cărţi de identitate părinţi –  original și copie
  • Certificat de naştere copil – original și copie
  • Un dosar plic
  • Orice alt act solicitat de funcţionarul din cadrul Biroului de specialitate al SPAS
  • Extras de cont titular dosar

În situaţia în care copilul este născut în strainătate, se solicită  negaţie din ţara respectivă și completarea unui formular  suplimentar de informaţii. – descarcați formularul

Pentru alocaţia dublă: certificat de încadrare în grad de handicap

Comments are closed.