Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

CADRUL LEGAL: OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: persoane singure/ familii , cu un venit net lunar pe persoană sub 615 lei, ce se încălzesc cu gaze naturale, energie electrică sau lemne;

ACTE NECESARE:

  • factura de gaz (încălzirea cu gaze naturale) ;factura de curent electric (încălzirea cu curent electric);
  • actul  de identitate al titularului de cerere (şi/sau al titularului de contract de gaz, curent electric) şi al celorlalţi membrii din familie, în copie xerox;
  • ACORDUL PROPRIETARULUI (ÎMPUTERNICIRE SCRISĂ) ÎN CAZUL: contractului de închiriere, comodat, concesiune
  • dovezi de venituri nete din luna anterioară depunerii cererii: adeverinţe de salariu net, cupoane pensie, alocaţii copii, şomaj, indemnizaţii,pensia alimentară etc.(nu se iau în considerare „Banii de liceu” şi bursele sociale).
  • Talonul maşinii/certificat de înmatriculare pentru maşina/maşinile deţinute de membrii familiei;
  • Pentru elevi, studenţi, nepoţi din alte localităţi/adrese: dovezi privind componenţa familiei (livret de familie) şi a veniturilor, pentru a se stabili venitul corespunzător elevului/nepotului.
  • după caz, orice alte acte doveditoare privind domiciliul, venitul, bunurile, depozite bancare sau componenţa familiei;

Comments are closed.