Adeverinţa – URBIS

CADRUL LEGAL: C.L. 6/2012,

BENEFICIARI:

  • Persoanele cu handicap grav şi accentuat
  • Însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora
  • Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav
  • Însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora

ACTE NECESARE:

  • Copie buletin de identitate al persoanei cu grad de handicap
  • Copie (față/verso) a Legitimaţiei de transport a persoanei cu handicap/asistent personal  eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş
  • Copie după Certificatul de încadrare în grad de handicap

Adeverinţa se eliberează în prezenţa persoanei cu handicap.

 

Comments are closed.